fbpx Skip to content

He timotimo noa!

He timotimo noa!

Tēnā koutou ngā kaipānui o te wā,

Ko Hinematioro ahau. E noho ana ahau ki roto o te awa whāruarua o Te Awakairangi me tōku hoa rangatira. Waimarie tonu au te whiwhi i tōku māmā me ōku karanga tāina ki tōku taha. Ko tōku tama irāmutu tonu tēnei, ko Tamati Nohotima, te piringa ngākau o tōku ao, o tōku whare.

Kore rawa ahau i whai whakaaro ki te whakauru mai ki roto i tēnei tuhinga poto Te Papa Tupu, ēngari anō, kua waimarie. Ēhara ahau e kite i āhau hei kaituhi, ēngari anō he hoa pūmau, he kaihāpai i te whānau, he kaiwhāngai i te mokopuna mo te kaupapa o te kōhanga reo. Taihoa ake au ka kitea iho he kaituhi ahau. He akoranga e hāere ake nei.

He aha rā ngā kōrero hei blog atu kia koutou. Hei timotimo kōrero noa mo koutou ngā kaipānui. A tēnā…..:-

Tērā tētahi wahine, e rite nei ōna whatu kia hina marama. Ōna whatu kōrero i te pō, wē e hene, wē e hene! Ōna whatu kōrero i te awatea, ō e hene, ō e hene! Ko te tikanga o ēnei whatu, he riri te riri, he kohete te kohete, he aroha te aroha. Me tūpato tāua ki ēnei whatu kōrero a Hina Hene, kei ngauahia koe!

He maha ngā irāmutu a Hina Hene, ēngari anō tēnei tama ōna, hurihia tōna ao.

Whānau mai a tama Hikohiko, ka huri kē ngā whatu kōrero a Hina Hene. I te pō kua ngauwaiwai, i te awatea kua ngauwaiwai anō! Kua aha rā ēnei whatu kōrero a Hina Hene.

Kua waipuketia te ngākau whāngai a Hina Hene. Kua whiwhi irāmutu anō te whānau, kua whiwhi mokopuna anō a Kuia Pora. Kua tima hoki a Koro Ringawera ki te ao weherua.

Te tiini kope:

Ka tū te tāonga koakoa a pēpē tama Hikohiko. Ka mea ake a māmā Hina Hene, “kāti tēnā mahi, waihohia!”. Ka toro tonu, ka toro tonu ngā ringa pēpē a tama Hikohiko. Kotahi marama, rua marama, toru marama, ka pēnei tonu rāua. Ka kotahi mai te whānau ki te kāinga a tungāne Hewa. Ka titīnihia te kope a tama Hikohiko. Ka wepua anō te ringa pēpē e māmā. Aiiiii, kāti son, ka nui tēnā! Ka tere kōrero atu a tungāne Hewa, Eei, kaua e kōrero pēnā ki taku son. Waiho aia, koinā te mahi o tō tāua tama Hikohiko. Hoki ngā mahara kia Koro Ringawera. I a ia e tīni ana i taku kope, kei reira ahau e mahi ana i taku mahi, koia tēnā ka kii mai, “kua mutu tō mahi nē?” Me waku whatu teretere ki a ia, taiao!

Whakaaro iho a māmā Hina Hene ki ngā kōrero a tāna tungāne a Hewa. Ka herea ēnei kōrero ki te whānau katoa. Ia wā titīni kope, ka tīmataria te whakarongo ki a tama Hikohiko me tōna tāonga koakoa. Ka mutu te aukati i tana ringa torotoro. Ka tukuna aia te toro whakaaro. Kotahi tau, rua tau, toru tau, kua whā a tama Hikohiko ināianei. E kore rawa aia e whakamutu i te mahi i tōna mahi rangatira. He whakatūpato noa tā māmā Hina Hene kia tama Hikohiko, “ko ōu whatu teretere, waiho noa ki ngā whare a te whānau!

E ngā kaipānui, koinei noa i tēnei wā. Poto te kakau, teretere ngā whakaaro. Taihoa ake he kaupapa anō hei whakawhitiwhiti kōrero mā tātou. Ko te mea nui, e noho mahana ana koutou i tēnei marama mākū, tēnei wā makariri. Ko ngā manaakitanga o te runga rawa ki runga i a koutou katoa.

Tūawhikura!

More Posts

Te Papa Tupu Blog 2

this is a post in three parts. the first was written in early October, when I was wrangling multiple deadlines at once. the second, a

Falling in Love Again

My Te Papa Tupu journey continues, and I continue to learn about myself and my writing. In August I was able to meet up with

If you enjoyed this post, please share it, and if you have other questions for the writers or any thoughts you’d like to share, feel free to leave a comment below. 

Facebook
Twitter
Email