Author Spotlight Q&A: Tīhema Baker

Tīhema Baker (Raukawa te Au ki te Tonga, Ātiawa ki Whakarongotai, and Ngāti Toa Rangatira) is a writer and Tiriti o Waitangi-based policy advisor from Ōtaki. He has a Master of Arts in Creative Writing from the International Institute of Modern Letters at Victoria University of Wellington, for which he wrote this novel.   Kia ora […]